รางวัลกองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช ในมูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลอาจารย์พยาบาล พยาบาล และพยาบาลพี่เลี้ยงนักศึกษาดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข รับรางวัลกองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพร) จุฑาธุช ในมูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2563