แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์

Poll
ท่านพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์รูปแบบใหม่มากน้อยเพียงใด