ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง