ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง