วันที่ 10 มีนาคม 2564 กองการพยาบาลร่วมงานวันสถาปนากรมการแพทย์ ครบรอบ 79 ปี

วันที่ 10 มีนาคม 2563 นางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล และผู้บริหารของกองการพยาบาล ร่วมงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมการแพทย์ ครบรอบ 79 ปี โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธาน ณ ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข