ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่รางวัลพยาบาลดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง