วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 กองการพยาบาลจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนคุณธรรม ตามโครงการหน่วยงานคุณธรรมกองการพยาบาล ปีงบประมาณ 2564

 

              วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 กองการพยาบาลได้จัดประชุมเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรมกองการพยาบาล ตามโครงการหน่วยงานคุณธรรมกองการพยาบาล ปีงบประมาณ 2564 ในการประชุมครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมให้บุคลากรขององค์กรมีส่วนร่วมในการทำสมุดบันทึกที่ทำจากกระดาษที่ใช้งานแล้วเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป