กองการพยาบาล ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

              วันที่ 15 มกราคม 2564 ณ ศาลาหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง นางศิริมา  ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรกองการพยาบาล นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง