ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุขด้านการพยาบาล อาจารย์ศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล และทีมงานศูนย์ประสานความร่วมมือของพยาบาลในภาวะการติดเชื้อ COVID-19 ลงพื้นที่ให้กำลังใจบุคลากรพยาบาลในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และโรงพยาบาลบางบัวทอง ในวันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น.

 

 

Views: 60