ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิชาการที่ได้นำเสนอในงานประชุมวิชาการผลงานดี วิชาการเด่นสมคุณค่าพยาบาลไทย ครั้งที่ 4 : Nursing Research and Reinventing