วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล ได้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางความก้าวหน้าของพยาบาลอาชีวะอนามัยตามกรอบโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข” จัดโดยสมาคมอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย ในการจัดประชุมครั้งนี้ได้รับเกียติจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมซัฟไฟร์ 203 โรงแรมโนโวเทล ปากเกร็ด นนทบุรี

Views: 104