ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการพยาบาลระดับชาติ เรื่อง “ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่าพยาบาลไทย ครั้งที่ 4 : Nursing Research and Reinventing” ตามโครงการรางวัลพยาบาลดีเด่นระดับประเทศ “รางวัลศรีสังวาลย์” ประจำปี 2562

 

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิชาการที่ได้นำเสนอในงานประชุมวิชาการผลงานดี วิชาการเด่นสมคุณค่าพยาบาลไทย ครั้งที่ 4 : Nursing Research and Reinventing (เข้าดูประกาศ คลิ๊ก)

“งานฟรี 1 ปีมีแค่ครั้งเดียว”
กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการพยาบาลระดับชาติ เรื่อง “ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่าพยาบาลไทย ครั้งที่ 4: Nursing Research and Reinventing” ตามโครงการรางวัลพยาบาลดีเด่นระดับประเทศ “รางวัลศรีสังวาลย์” ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2564
– ฟรี….ค่าลงทะเบียน
– เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติ
– มีการมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
ทั้งนี้ขอให้ผู้สนใจ รีบลงทะเบียน ผ่านทางหน้า http://www.don.go.th หรือเว็บไซต์ https://sites.google.com/view/nursingresearchandreinventing/ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม ถึง 11 ธันวาคม 2563 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 30 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 500 คน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์หทัยรัตน์ บุญแก้ว 09-8015-6436 hatairut2525@hotmail.com
อาจารย์ชัชนน เทพวงค์ 06-4141-7874 mo_eng@live.com