ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการพยาบาลระดับชาติ เรื่อง “ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่าพยาบาลไทย ครั้งที่ 4 : Nursing Research and Reinventing” ตามโครงการรางวัลพยาบาลดีเด่นระดับประเทศ “รางวัลศรีสังวาลย์” ประจำปี 2562

  ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิชาการที่ได้นำเสนอในงานประชุ […]