วันที่ 7-9 เมษายน 2564 นางอัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ รองผู้อำนวยการกองการพยาบาลและคณะฯ ตรวจเยี่ยมดรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 จ.กาญจนบุรี

วันที่ 7 – 9 เมษายน 2564 อ. อัมราภัสร์ อรรถชัยวัจ […]

วันที่ 5 เมษายน 2564 นางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล และผู้บริหารกองการพยาบาล เข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เนื่องในวันอนามัยโลก 7เมษายน 2564 กองการพยาบาลสนับสนุน […]

วันที่ 1 เมษายน 2564 นางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่นประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 1 เมษายน 2564 นางศิริมา  ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกอง […]

วันที่ 10 มีนาคม 2564 กองการพยาบาลร่วมงานวันสถาปนากรมการแพทย์ ครบรอบ 79 ปี

วันที่ 10 มีนาคม 2563 นางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกอง […]

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นางศิริมา ลีละวงศ์ รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษาพยาบาล ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาเขตศรีธัญญา จ.นนทบุรี

               วันที่ 3 มีนาคม 2564 นางศิริมา ลีละวงศ์ […]

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีพิธีทำบุญใส่บาตร และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2564

  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธาร […]

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการประชุมคัดเลือกผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นคณะกรรมการสภาการพยาบาล

             วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการประชุมคั […]

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 กองการพยาบาลจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนคุณธรรม ตามโครงการหน่วยงานคุณธรรมกองการพยาบาล ปีงบประมาณ 2564

                วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 กองการพยาบาลไ […]

26 ม.ค.2564 กองการพยาบาลร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.ธีรพร สถิรอังกูร เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลพยาบาลที่ปฏิบัติงานดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563

                       26 มกราคม 2564 นางศิริมา ลีละวงศ […]

กองการพยาบาลรับโล่หน่วยงานที่มีการดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

             วันที่ 19 มกราคม 2563 นางศิริมา  ลีละวงศ์ […]