ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำเอกสารแผ่นพับโปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564)

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่รางวัลพยาบาลดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตู้ราชการ ทะเบียน นจ 573 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563