รายงานการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยฯ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ขอเชิญหัวหน้าพยาบาล / ผอ.รพ.สต. ส่งรายชื่อพยาบาลผู้ทำความดี ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2564

                    พยาบาลวิชาชีพทุกคนเป็นบุคลากรที่เปี […]

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิชาการที่ได้นำเสนอในงานประชุมวิชาการผลงานดี วิชาการเด่นสมคุณค่าพยาบาลไทย ครั้งที่ 4 : Nursing Research and Reinventing

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือประกอบการประชุม จำนวน 720 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการพยาบาลระดับชาติ เรื่อง “ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่าพยาบาลไทย ครั้งที่ 4 : Nursing Research and Reinventing” ตามโครงการรางวัลพยาบาลดีเด่นระดับประเทศ “รางวัลศรีสังวาลย์” ประจำปี 2562

  ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิชาการที่ได้นำเสนอในงานประชุ […]

ที่ สธ 0208.02/ว 2377 เรื่อง ขอหารือการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของสายงานพยาบาลวิชาชีพ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานคลิปวิดิทัศน์ผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบกองการพยาบาล