previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

กิจกรรม กองการพยาบาล

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เนื่องในโอกาสวันพยาบาลสากล กองการพยาบาลร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมการดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ Covid-19 ให้แก่สถานแรกรับ และขอส่งกำลังใจให้พยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งและเสียสละในสถานการณ์ระบาด Covid-19

อ่านต่อ »

วันที่ 5 เมษายน 2564 นางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล และผู้บริหารกองการพยาบาล เข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

อ่านต่อ »

ข้อมูลประชาสัมพันธ์

CLIP VDO

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ เว็บไซต์กองการพยาบาล
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

Link ที่เกี่ยงข้อง