ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรทางการพยาบาลตอบแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของศูนย์ประสานความร่วมมือของพยาบาลในภาวะการติดเชื้อ COVID-19

อ่านต่อ »

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการพยาบาลระดับชาติ เรื่อง “ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่าพยาบาลไทย ครั้งที่ 4 : Nursing Research and Reinventing” ตามโครงการรางวัลพยาบาลดีเด่นระดับประเทศ “รางวัลศรีสังวาลย์” ประจำปี 2562

อ่านต่อ »