คณะผู้บริหารกองการพยาบาลเข้าขอพรนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

                วันที่ 18 มกราคม 2563 นางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล และผู้บริหารกองการพยาบาล เข้าขอพรและมอบของที่ระลึกแก่ รศ.สุปาณี  เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564