ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในสำนักงาน 59 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง