วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 กองการพยาบาลได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เครือข่ายผู้บริหารการพยาบาล : นวัตกรรมและระบบบริการพยาบาลที่เป็นเลิศสุ่ระบบสุขภาพที่ยั่งยืนในฐานวิถีชีวิตใหม่” ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยมีนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และได้บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “นโยบายกระทรวงสู่ความเป็นเลิศฯ”

Views: 233