รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 – เดือนธันวาคม พ.ศ.2564)