ขอเชิญหัวหน้าพยาบาล / รักษาการหัวหน้าพยาบาล ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Smart CNOs for Excellence Nursing System” ณ ห้องประชุมสวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี

  แจ้งเลื่อนการประชุม เนื่องด้วยสถานการณ์โรค COVID-19 จ […]