26 ตุลาคม 2563 นางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาลได้ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2563 ณ วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี โดยมี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี

  วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ได้มีพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีกระท […]